top of page

Sistemi centralnog grejanja sa toplotnim pumpama

Sistem grejanja sa toplotnom pumpom vazduh-voda je energetski efikasan način zagrevanja domova i drugih prostora. Ovi sistemi koriste toplotnu pumpu kako bi prenosili toplotnu energiju iz vazduha u vodu. Koriste se kompresori i rashladni fluidi kako bi iz vazduha crpeli toplotu, koja se zatim koristi za grejanje vode koja se distribuira kroz radijatore, fan coil-ere ili sistem podnog grejanja. Toplotne pumpe su izuzetno energetski efikasne jer koriste postojeću toplotnu energiju iz vazduha, čak i pri niskim temperaturama. One troše manje električne energije nego što bi direktno grejanje električnim grejačem odnosno elektrokotlom ili klasično gorionik na gas ili naftu. Održavanje je relativno jednostavno, zahteva manje održavanja u odnosu na gorionike na gas ili naftu, jer nema sagorevanja i manje je delova koji se habaju. Korišćenje toplotnih pumpi smanjuje emisiju štetnih gasova u atmosferu, što doprinosi smanjenju negativnog uticaja na okolinu.

     Prednosti sistema grejanja toplotnom pumpom vazduh-voda u odnosu na druge izvore grejanja:

 - Visoka energetska efikasnost: Toplotne pumpe su izuzetno energetski efikasne, čime štede energiju i smanjuju troškove grejanja.

 - Niski operativni troškovi: Iako su inicijalni troškovi instalacije viši od nekih drugih sistema, dugoročno se isplati zbog nižih računa za energiju.

 - Ekološka održivost: Korišćenje obnovljivog izvora energije (vazduha) i smanjenje emisija štetnih gasova čini toplotne pumpe ekološki prihvatljivim izborom.

 - Višenamenski: Toplotne pumpe vazduh-voda mogu se koristiti i za grejanje i za hlađenje prostora, što ih čini veoma fleksibilnim.

 - Niska emisija buke: Ovi sistemi obično proizvode manje buke u poređenju s tradicionalnim sistemima grejanja na fosilna goriva.

 - Zavisnost od vremenskih uslova: Iako su toplotne pumpe efikasne čak i pri niskim temperaturama, njihova efikasnost može opasti u ekstremno hladnim klimatskim uslovima. U tim slučajevima, može biti potrebno kombinovati ih sa drugim izvorima grejanja.

     Uz sve ove prednosti, važno je napomenuti da izbor sistema grejanja zavisi od specifičnih uslova, potreba i budžeta svakog pojedinca. 

Monoblok toplotne pumpe vazduh - voda

vaillant.png

Split toplotne pumpe vazduh - voda

split-sistemi-mdv-600x531_edited.png
bottom of page