top of page
panels

Solarni sistemi - solarne elektrane

Svaka solarna elektrana, bez obzira da li je on-grid ili off-grid, koristi sunčevu energiju kako bi proizvela električnu energiju. Međutim, razlika između njih leži u tome kako se ta električna energija skladišti i koristi.

  On-Grid Solarna Elektrana:

  1.   Povezana sa električnom mrežom: Ove solarne elektrane su povezane s javnom električnom mrežom. To znači da kad solarni paneli proizvedu više električne energije nego što je trenutno potrebno, višak se prenosi u električnu mrežu.

  2.   Nemaju baterijsko skladište: Obično nemaju baterijsko skladište, jer mogu iskoristiti mrežu kao vrstu skladišta. Višak električne energije koju proizvode tokom sunčanih dana može se predati mreži, a noću ili kada nema dovoljno sunčeve svetlosti, električnu energiju povlače iz mreže.

  3.   Efikasnost ovisi o mreži: Efikasnost ovakvih solarnih elektrana zavisi o pouzdanosti i dostupnosti električne mreže. Ako dođe do prekida u mreži, solarni paneli obično prestaju s radom kako bi zaštitili radnike koji popravljaju mrežu.

  Off-Grid Solarna Elektrana:

  1.   Nije povezana s električnom mrežom: Ove solarne elektrane nisu povezane s javnom električnom mrežom. To znači da moraju imati baterijsko skladište kako bi čuvale višak električne energije koju proizvode za kasniju upotrebu.

  2.   Koristi baterije za skladištenje: Ove solarne elektrane obično koriste baterijske sisteme kako bi skladištile višak električne energije koja se proizvodi tokom sunčanih dana. Ova energija se zatim koristi noću ili kada nema dovoljno sunčeve svetlosti.

  3.   Neovisnost o mreži: Off-grid solarne elektrane pružaju energetsku nezavisnost. Nisu zavisne o električnoj mreži i mogu biti posebno korisne u ruralnim područjima gde nema pristupa javnoj mreži.

  4.   Zahteva precizno planiranje i dimenzionisanje: Kako bi bili učinkoviti, off-grid solarni sistavi zahtevaju precizno planiranje i dimenzioniranje kako bi se osiguralo dovoljno skladišnog kapaciteta za periode sa malo sunčeve svetlosti.

  U konačnici, odabir između on-grid i off-grid solarne elektrane ovisi o potrebama i specifičnostima projekta, dostupnosti električne mreže i budžetu. On-grid solarna elektrana je često ekonomska opcija, dok off-grid sistem pruža energetsku neovisnost, ali može biti skuplji zbog potrebe za baterijskim skladištem.

viber_image_2023-06-02_12-36-26-507.jpg

On-Grid Solarna Elektrana

Off-Grid Solarna Elektrana

1.jpg
bottom of page