top of page
Search
  • solaracprodaja

Opšta pitanja o solarnim elektranama i odgovori na njih

1.Kako funkcionišu energetski sistemi na solarni pogon?

Sunčeva svetlost se pretvara u električnu energiju jednosmerne struje (DC) preko solarnih panela pričvršćenih na krov. Inverter ugrađen u sistem menja jednosmernu struju u naizmenicnu struju koja direktno dolazi u vaše strujne vodove.


2.Kako da znam da li je električni sistem na solarni pogon pogodan za moj dom ili posao?

Električna energija dobijena iz solarnih sistema funkcioniše za većinu domova i preduzeća. Sistem koji nudimo je kompatibilan sa brojnim tipovima krovova i oblastima gde je dostupna direktna sunčeva svetlost. Za sistem od 5 kw potrebna je sunčana lokacija sa minimumom od 30 m2 . Efikasnost sistema može biti ugrožena velikim senovitim drvećem, zgradama itd. Idealno je da se solarni paneli montiraju na krov ili površinu okrenutim prema jugu ( ukoliko se nalazite na severnoj hemisferi ), međutim, mogu se postaviti i na površinama koje su okrenute prema zapadu ili istoku i bez obzira na to, solarni sistemi tako postvaljeni proizvode do 90% električne energije u odnosu na sisteme koji su orijentisani prema jugu.


3.Šta je „Prozjumer”?

U poslednje vreme je čest termin u upotrebi, ali znate li šta je to ustvari?

Ukoliko solarni sistem generiše više električne energije nego što je potrebno Vašem domu ili poslu, može vam pomoci da postanete "prozjumer"(eng. prosumer). Prozjumer je specifičan učesnik na tržištu električne energije, koji ima dvojaku ulogu – proizvođača i kupca električne energije. Razmena energije između prozjumera i distributivnog sistema dešava se u realnom vremenu. Prozjumer teži da potroši većinu energije proizvedene iz OIE ( obnovljivi izvori energije ). U momentima kada su njegove potrebe veće od dostupne energije iz OIE, potrebnu razliku povlači iz distributivne mreže. U momentima kada je proizvodnja OIE veća od potreba prozjumera, višak energije se predaje u distributivnu mrežu. Za potrebe ovakvog koncepta koristi se dvosmerno brojilo sa direktnom mernom grupom, kojim se mere količine

energije u oba smera. Benefiti ovakvog koncepta su višestruki kako za korisnika, tako i za okolinu. Osim mogućnosti da uštedi na potrošnji energije, prozjumer je manje osetljiv na fluktuacije cene električne energije na tržištu jer je smanjio potrebu za količinom energije koju kupuje od snabdevača. Naš cilj je da pravilno dimenzionišemo solarni sistem koji će smanjiti Vaš račun za struju, tako što će tokom dana generisati više kW nego što koristite,

omogućavajući Vam tako da koristite elektricnu energiju tokom oblačnih dana ili noću. ( Net metering ili Net billing način obračuna )


4. Da li će sistem proizvoditi dovoljno energije da pokrije sve moje potrebe za električnom energijom?

Želimo da Vam obezbedimo sistem koji obuhvata sve vaše potrebe za električnom energijom. Vrednost u sistemu sa solarnim napajanjem, međutim, nije definisana samo sa 100% izlazne električne energije. Čak i mali sistem koji zamenjuje deo vaše potrošnje energije smanjiće Vaš račun za struju zbog „Prozumer“ skladištenja neiskorišćene električne energije.


5. Šta se dešava noću? Da li će moj sistem raditi u oblačnim danima?

„Prozumer“ se uključuje noću ili oblačnim danima, omogućavajući Vam da iskoristite kw koji je Vaš sistem proizveo tokom dana. Direktna sunčeva svetlost je neophodna da bi vaš solarni sistem proizveo optimalnu električnu energiju. Čak i u oblačnim danima, struja će se proizvoditi, doduše znatno manje u odnosu na dane sa visokim brojem sunčanih sati.


6. Šta znače termini na mreži, povezani na mrežu, vezani za mrežu i van mreže?

Mrežni, povezani na mrežu ili vezani za mrežu označavaju povezanost sa distributivnom mrežom. Sintaksa Van mreže sugeriše da sistem nije povezan na električnu mrežu i koristi baterije za skladistenje energije. ( On-Grid i Off-Grid sistemi )


7. Koliko solarnih panela mi je potrebno da proizvedem dovoljno električne energije za pokretanje mog doma ili preduzeća?

Broj potrebnih solarnih panela zavisi od vaše prosečne potrošnje energije zajedno sa fizičkim aspektima instalacije kao što su: klima, pravac sunčeve svetlosti, senka... Da biste odredili

broj potrtebih solarnih panela koji vam je potreban, kontaktirajte nas za besplatnu procenu lokacije.


8. Da li sistem može da izdrži udare jakog vetra i grada?

Svi naši solarni paneli su testirani i dizajnirani da izdrže vetar od 120 mph i mogu se montirati na skoro sve tipove krovova. Štaviše, sistem može tolerisati grad od 2,5 cm koji pada brzinom od 25m\s


9. Koliko će dugo trajati moj solarni sistem?

Pošto je sistem stacionaran, naši energetski sistemi na solarni pogon su jaki i otporni. Mnogi od uključenih delova traju godinama bez ikakvih kvarova. Pored toga, nudimo garanciju na invertere do 10 god., a na fotonaponske panele 25 god. na linearnu efikasnost iznad 80% i 12 godina na fizičke karakteristike. Sva oprema je atestirana i poseduje potrebne sertifikate neophodne za priključenje na elektrodistributivnu mrežu EPS-a.


10. Kako mogu da znam kako moj sistem radi?

Inverter koji će biti instaliran u Vašem domu, preko aplikacije će Vas obaveštavati koliko električne energije proizvodi Vaš sistem, koliko trosi energije Vaš dom, a koliko uzimate iz distributivne mreze.


11. Kakvo održavanje zahteva sistem?

Naš sistem ne zahteva održavanje jer nema pokretnih delova. Predlaže se povremena vizuelna provera kako bi se osiguralo da sistem radi optimalno.


12. Kako mi Solarac može pomoći?


Naš cilj je da Vam uštedimo vreme i novac. Tu smo da vam pomognemo od početka, od procene Vaših potreba za optimalan sistem, sve do potrebne papirologije i dozvola. Oslobađamo vas stresa i glavobolje tako što vam obezbeđujemo pristupačan solarni energetski sistem koji ne zahteva održavanje uz stalnu tehničku podršku.

132 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page